Konstruktion och utveckling för robust, producerbar elektronik

 

 

NEP har ett brett tjänsteutbud:

 

        •   Design för producerbarhet

        •   Testutveckling för produktion

        •   Omkonstruktion av problemprodukter

        •   Val av produktionsteknik

        •   Utvärdering av leverantörer

        •   Hjälp med produktcertifiering

        •   Projektledning

        •   Forskning

        •   Eftermarknad

        •   Produktkalkyler och övriga komponenttjänster

        •   Verksamhetsutveckling (kvalitet och miljö)