Smidig och välfungerande elektronikproduktion

 

 

NEP:s affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiv konstruktion och utveckling av robust, producerbar elektronik av hög kvalitet. Vi hjälper dig att göra rätt från början, hitta rätt leverantörer – och på så sätt undvika produktionsproblem vid efterkommande serieproduktion.

Vi fokuserar mycket på miljövänlighet och personliga relationer. Vi arbetar i tätt samarbete med våra kunder och hjälper dem att reducera sina produkters miljöpåverkan och därmed höjer vi våra kunders vinstmarginal.

 

NEP erbjuder dig även databas- och testsystem för att du effektivt ska kunna följa upp hur det går med din produktion (oavsett var i världen produktionen sker). Vi hjälper också till att hålla ordning på produktdokumentationen och har egenutvecklat system för PCN- och LTB- hantering.

 

Bland våra kunder finns idag flera välkända elektroniktillverkare; exempelvis ABB, Atlas Copco, Micronic- Mydata och NOTE. Vi hjälper gärna även mindre och nystartade företag, eftersom utvecklings- och industrialiseringsfasen är en av våra starkaste specialiteter.

 

Därför ska du anlita NEP:

 

    •   Hög kompetens, ett brett elektronikkunnande och mycket lång erfarenhet

    •   Hög servicenivå

    •   Snabba och smidiga arbetsrutiner

    •   Att din produkt redan från början är produktionsanpassad

    •   Regelbunden uppföljning av din produkt genom hela dess livscykel

 

Hur kan vi underlätta din elektronikproduktion? Kontakta oss så får du svaret.