Miljöanpassning från start

 

 

En av NEP:s specialiteter är att göra produkterna så miljöanpassade som möjligt redan under konstruktionsfasen.

 

Våra konsulter har gedigen erfarenhet av konstruktion och tillverkning med hänsyn till RoHS – det EU-direktiv som förbjuder/-begränsar användningen av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel vid elektroniktillverkning – samt WEEE (EU:s direktiv för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall).

 

Självklart håller vi oss även ständigt upp-daterade om förändringar i svensk och europeisk miljölagstiftning – och vilka krav lagar och praxis ställer på dig som produkt-ägare och/eller producent.

 

Inom NEP arbetar vi regelbundet med att analysera produkters miljöbelastning på uppdrag av våra kunder; hur miljöhänsyn hänger ihop med komponentval, tillverknings-metod och tillverkningsplats – kontra nödvändig logistik, transport och slutligt marknadsområde.