Elektronikdesign för hög producerbarhet och tillförlitlighet

 

 

Välj NEP när du vill ha hjälp med:

• Erfaren Projektledning

• Robust elektronikdesign

  • • Produktcertifiering & leverantörsutvärdering

  • • Produktionsteknik

  • • Testutveckling

  • • System för effektiv produktionsuppföljning

  • • LTB- hantering, eftermarknad & omkonstruktion

  • • Beräkning av din produkts miljöbelastning

  • • Verksamhetsutveckling ur ett kvalitets- och    miljöperspektiv